Ankervinsj

Trenger du hjelp?
Når du skal velge ankervinsj må du ta hensyn til flere faktorer. Størrelse og utforming på båten. Montering og plassering av ankervinsjen. Forventede ankringsforhold (inklusiv trekkraft og bun forhold).